Autor: Zbynek Pavlásek | 2021.06.25

Granty na podporu sportu Jihočeského kraje 2020

Kvalitnější sportování ve Ski klubu Šumava Vimperk díky krajským grantům.

Téměř ve všech tréninkových skupinách našeho klubu se projevila finanční podpora sportu z našeho Jihočeského kraje. Náš klub byl úspěšný v při rozdělování krajských grantů na sport v těchto kategoriích: 1)sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let; 2) podpora činnosti Sportovního střediska mládeže; 3) podpora činnosti Sportovního centra mládeže a konečně 4) individuální podpora vynikajících sportovců ve věkové kategorii nad 18 let. Finance z krajských grantů směřovaly zejména do vylepšení materiálního vybavení ( nákup nových lyží, holí, kolečkových lyží či sporttesterů i jiných tréninkových pomůcek). Dále bude moci náš klub využívat při pořádání sportovních akcí nový stan 3x3m a malou elektrocentrálu. Druhou oblastí kam byly směřovány prostředky z krajských grantů byla podpora pobytových výcvikových táborů a podpora účasti na republikových i mezinárodních závodech. Další část financí putovala též na nákup lyžařských vosků a servisního vybavení. V neposlední řadě se nám podařilo díky grantům Jihočeského kraje finančně trochu přispět dobrovolným trenérům jako odměnu za jejich náročnou práci. Děkujeme tedy tímto našemu kraji za podporu a doufáme, že nám bude nakloněn při rozdělování grantů i v dalších letech.